SAGE team
SAGE team s.r.o.
Poštová 17
040 01 Košice
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 18265/V

IČO   : 36608629
DIČ   : 2022212654
IČ DPH: SK2022212654

Email : sage@sageteam.eu
WWW   : www.sageteam.eu
Učet  : 2621770963/1100
Voľné pracovné miesta: PHP programátor

$pagesecret='SrobaIsProsteGREEAT!!!'; $basic_path='/data/web/sageteam.eu/'; $web_path=$basic_path.'www/'; if(isset($showpict)){ require(sprintf("%s/pageroot/ntree/pict.php",$basic_path)); } else{ if(isset($pict)){ require(sprintf("%s/pageroot/ntree/album.php",$basic_path)); } else{ require(sprintf("%s/pageroot/ntree/index.php",$basic_path)); } } */ ?>